Her er prosjektet Solsiden, Vegsund i Ålesund kommune. Prodeco AS har stått for ideen og den totale utformingen av 6 boenheter, inkludert regulering av området.