Kunngjøringer

24 nov 2020

Detaljert reguleringsplan – “Saga” – gnr. 11 bnr.11, 11 m.fl. – Revelneset, Test kommune:

1 mai 2020

Detaljert reguleringsplan – “Saga og Revelneset” – gnr. 21 bnr.33, 37 m.fl. – Revelneset, Rana kommune: