Kunngjøringer

7 des 2021

Detaljregulering Kallervika, gbnr. 48/1 Indre Kvarøy, Lurøy Kommune