Arealplanlegging

Prodeco AS utfører arealplanlegging med reguleringsplaner/bebyggelsesplaner samt tilhørende bestemmelser både for private grunneiere og utbyggingsselskaper. Planer utarbeides på digitalt grunnlag i samarbeid med oppdragsgiver, og i nær dialog med saksbehandler i de enkelte kommuner.

Her er noen eksempler på nyere reguleringsplaner:

Her er reguleringsplan Veahaugen i Ålesund kommune
Her er områdeplanen Lovund Nord i Lurøy kommune
Her er reguleringsplanen Nymarkbakken barnehage 2 i Langevåg i Sula kommune
Her er reguleringsplanen Slettereit gnr. 63 bnr. 11 i Sula kommune