Varslinger


Detaljreguleringsplan - "Strandgata 23 og 25A" - gnr. 20 bnr. 449 og 450 - sentrum, Rana kommune: