UTVIKLING

& LEDELSE

Vi tilbyr konsulenttjenester innen bygg og eiendom. Selskapet jobber hovedsakelig med prosjektutvikling, arealplanlegging, prosjektledelse og byggeledelse for private og offentlige aktører innen segmentene bolig, fritidsboliger, barnehager og feltutvikling.

Våre tjenester

Prosjektutvikling

Gjennom lang fartstid i bransjen og høy kompetanse kan vi forestå alt innenfor prosjektutvikling. Vi styrer arbeidet gjennom valg av gode løsninger, godt lederskap og samspill, og maksimaliserer verdien av investerte midler. Gjennom en optimalisert prosess med rett organisasjon, strategi og prosesser ivaretar vi byggherres interesser på en best mulig måte.

Arealplanlegging

Vi har høy kompetanse og gode dataverktøyer til å utføre arealplanlegging. Gjennom tett dialog med utbygger og kommune ivaretas alle interesser og man oppnår gode reguleringsplaner.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi utfører store og små prosjekter, og sikrer en god prosjektgjennomføring. Som prosjekt- og byggeleder styrer vi prosjektet fra A til Å og innhenter aktuelle rådgivere, utarbeider tilbudsunderlag, kontraherer entreprenører og følger opp under og etter bygging.

Landmålingsteknisk prosjektering

Prodeco har GPS-målebok, drone med RTK-funksjon og kan gjøre kartlegging av områder med høy nøyaktighet. Gjennom våre dataverktøy kan dette prosesseres til kart og modeller hvor bygg og infrastruktur tegnes inn og gir et unikt bilde av hvordan ting faktisk blir.

Prodeco

Prodeco-gruppen består av Prodeco AS, Prodeco Helgeland AS og Prodeco Service AS.

  • Prodeco AS er lokalisert i Ålesund og utfører forprosjekt, arealplanlegging, byggesak, arkitekttjenester, byggeledelse og prosjektledelse.

  • Prodeco Helgeland AS holder til i Mo i Rana og utfører jobb på Helgeland. Her utføres byggesak, ingeniørtjenester, byggeledelse og prosjektledelse. I tillegg utføres oppmålingsteknisk prosjektering, samt landmålingstjenester og dronekartlegging.

  • Prodeco Service AS er lokalisert i Lurøy kommune og driver med mindre betong- og tømrerprosjekter, samt utfører service/vedlikehold og vaktmestertjenester.

Oppdragsgivere er private og offentlige aktører innenfor segmentet bolig, næring, barnehager og feltutbygging.

Våre prosjekter

Bli med på teamet vårt og opplev Prodeco

Prosjekt- og byggleder

Søknadsfrist -

Utdanning som ingeniør eller sivilingeniør (Bachelor eller Master of Science)

Lærling

Søknadsfrist -

Fagbrev innen betong- eller tømrerfaget, lang erfaring og solide personlige egenskaper kan erstatte krav til formell utdanning 

Kontakt Oss