Kvarøy Fiskeoppdrett AS – Nytt administrasjonsbygg

Prodeco AS har hatt rollen som arkitekt. Prodeco Helgeland har hatt prosjektlederrolle i oppføring av nytt administrasjonsbygg for Kvarøy Fiskeoppdrett.

Nova Sea AS

Prodeco AS har hatt arkitektoppdrag, samt prosjektledelse for nytt administrasjonsbygg på Lovund.