Lovund Hotell

Prodeco var prosjektleder for utvidelsen av Lovund hotel i 2016. Vi fulgte opp entreprenørene og bisto byggherre fra de første ideene til den første hotellgjesten sjekket inn.

Kontorbygg Lovund

Nytt kontor- og adninistrasjonsbygg for Aquarius AS på Lovund, Lurøy kommune. Bygget er på to etasjer og inneholder fasiliteter som kantine, møterom og lounge i tillegg til kontorer, garderober og et laberatorium. Bygget er designet og tegnet av Prodeco AS, med tanke på Aquarius' ønsker og behov. Bygget var ferdigstilt og tatt i bruk i 2020.

Administrasjonsbygg, Indre Kvarøy

Prodeco AS har hatt rollen som arkitekt, hatt ansvar for brannprosjektering, prosjektleder og vært byggherres representant i oppføring av nytt administrasjonsbygg for Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Bygget innehar både stor kantine med stor-kjøkken, flere møte- og konferanserom, ulike sitte-soner, garderober og mer. Det nye bygget er forbundet med de gamle kontorlokalene via en skywalk. Bygget ble ferdigstilt og tatt i bruk november 2022.

Administrasjonsbygg, Lovund

Prodeco AS har hatt arkitektoppdrag, samt prosjektledelse for Nova Sea's nye administrasjonsbygg på Lovund, Lurøy kommune. De to byggene som står på hver sin side av innkjøringen til Naustholmen er oppført i to ulike trinn, og tilslutt bundet sammen med en skywalk over veien.