Nova Sea AS

Kalvøyvegen Eiendom AS har satt opp et utleiebygg for butikk/service, kontor, lager og verksted. Prodeco AS har bistått med tegning og prosjektering av bygningsmessige fag samt hatt prosjekt- og byggeledelse i prosjektet. Bygget ble tatt i bruk vår/sommer 2009. Prodeco AS har hatt prosjektledelse for nytt administrasjonsbygg samt nye produksjons- og lagerbygninger og ombygginger på Lovund