Garasjer, naust, uthus

Vi har stadig vekk mindre prosjekter som tilbygg, garasjer, uthus, naust og flytebrygger. Og da gjerne både arkitektrolle og som ansvarlig søker opp mot aktuelle myndigheter som kommune eller fylke.

Kvarøy Nordlandsbåt museum

Prodeco AS hadde først reguleringsarbeidet for Indre Kvarøy havn, dette la til rette for bygging av et naust/"mini-museum". Naustet er tegnet og prosjektert av Prodeco AS, og huser i dag en gammel fjæring/nordlandsbåt.