Eneboliger, Ålesund

Prodeco har hatt rollen som arkitekt og ansvarlig søker for flere eneboliger oppført på Nedregotten i Ålesund. Oppdraget er utført på vegne av på vegne av Ikon Bygg. I forkant av bygging utarbeidet Prodeco en ny reguleringsplan for Nedregotten som anga plassering av teknisk infrastruktur, og la til rette for tomtefradeling og utvikling av boligfeltet.

Enebolig

Villa Hagenæs

Prodeco AS har bistått familien Hagenæs i Ålesund med planlegging og oppfølging av rehabilitering av en eldre villa samt prosjektert nytt tilbygg på tomtens nordlige del. Hele eiendommens utomhusområde er oppgradert med nye plener, blomsteranlegg og gangarealer.

Enebolig

Villa Pettersen

Prodeco AS har bistått familien Pettersen på Lovund i Lurøy kommune med planlegging og oppfølging av nytt enebolig og garasje. Hjemmet er designet av siv.ark. Jakob Storlykken i Ålesund i samarbeid med Prodeco AS, som har utført detaljprosjektering og prosjekt- og byggeledelse.