Nova Sea AS

Kalvøyvegen Eiendom AS har satt opp et utleiebygg for butikk/service, kontor, lager og verksted. Prodeco AS har bistått med tegning og prosjektering av bygningsmessige fag samt hatt prosjekt- og byggeledelse i prosjektet. Bygget ble tatt i bruk vår/sommer 2009. Prodeco AS har hatt prosjektledelse for nytt administrasjonsbygg samt nye produksjons- og lagerbygninger og ombygginger på Lovund

Enebolig

Villa Hagenæs

Prodeco AS har bistått familien Hagenæs i Ålesund med planlegging og oppfølging av rehabilitering av en eldre villa samt prosjektert nytt tilbygg på tomtens nordlige del. Hele eiendommens utomhusområde er oppgradert med nye plener, blomsteranlegg og gangarealer.

Enebolig

Villa Pettersen

Prodeco AS har bistått familien Pettersen på Lovund i Lurøy kommune med planlegging og oppfølging av nytt enebolig og garasje. Hjemmet er designet av siv.ark. Jakob Storlykken i Ålesund i samarbeid med Prodeco AS, som har utført detaljprosjektering og prosjekt- og byggeledelse.

Stort boligprosjekt

Solsiden i Ålesund

Her er prosjektet Solsiden, Vegsund i Ålesund kommune. Prodeco AS har stått for ideen og den totale utformingen av 6 boenheter, inkludert regulering av området.

Stort boligprosjekt

Nylandshagen i Ålesund

Boligprosjektet "Nylandshagen", Spjelkavik i Ålesund har 73 leiligheter fordelt på 5 blokker. Bygningene er et modulprosjekt levert av Moelven Byggmodul AS til Vestprosjekt AS i Ålesund. Prodeco AS har hatt prosjektledelsen for prosjektet.