Prosjekter

Jakobsen Mekaniske Verksted

NæRINGSBYGG

Prodeco har vært ARK og RIB for nytt næringsbygg med verksted, kontorer og butikk på Sleneset for Jakobsen Mekaniske Verksted AS

Sorteringshall Røssvoll

NæRINGSBYGG

Prodeco har vært arkitekt og laget totalentreprisebeskrivelse for en ny sorteringshall på Røssvoll for HAF IKS. Vi har også vært RIB for betongkonstruksjonene her.

Returahallen

NæRINGSBYGG

Prodeco har vært arkitekt, rådgivende ingeniøringeniør og laget den overordnede kontraktsbeskrivelsen for Returahallen for Retura HAF.

Reinslakteri Karasjok

NæRINGSBYGG

Prodeco har vært arkitekt og rådgivende ingeniør bygg for et reinslakteri i Karasjok.

Lovund Hotell

NæRINGSBYGG

Prodeco var prosjektleder for utvidelsen av Lovund hotell i 2016. Vi fulgte opp entreprenørene og bistod byggherren fra de første ideene til den første hotellgjesten sjekket inn.

Eneboliger Ålesund

BOLIGPROSJEKTER

Eneboliger Ålesund: Prodeco har hatt rollen som arkitekt. Også ansvarlig søker for flere eneboliger bygget på Nedregotten i Ålesund. Oppdraget har blitt utført på vegne av Ikon Bygg. Foran byggingen utarbeidet Prodeco en ny reguleringsplan for Nedregotten, som indikerte plasseringen av teknisk infrastruktur og gjorde ordninger for landallokering og utvikling av boligområdet.

Kontorbygg Lovund

NæRINGSBYGG

Nytt kontor- og administrasjonsbygg for Aquarius AS i Lovund, Lurøy kommune. Den har to etasjer og inneholder fasiliteter som kantine, møterom og salong i tillegg til kontorer, garderober og laboratorium.

Designet og tegnet av Prodeco AS, med Aquarius’ ønsker og behov i tankene. Bygningen ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2020.

Nordlandsbåt-museum, Indre Kvarøy

MINDRE PROSJEKTER

Prodeco AS hadde først reguleringsarbeidet for Indre Kvarøy havn, som la til rette for bygging av naust/»minimuseum» i havneområdet.

I tillegg er naustet designet og konstruert av Prodeco AS. Den unike naustkonstruksjonen med store glassfasader viser frem et eldre oppheng (Norlandsbåt) til alle forbipasserende som vil se skuespillet.

Garasjer, naust, uthus

MINDRE PROSJEKTER

Vi har stadig mindre prosjekter som tilbygg, garasjer, uthus, naust og flytebrygger. Og da gjerne både arkitektrolle og som ansvarlig søker som følger prosjektet hele veien frem til ferdigattest.

Detaljreguleringsplan – Lyngjerdet

AREALPLANLEGGING

Detaljreguleringsplan for Lynggjerdet, Øvre Holen i Sula kommune. Planen ble vedtatt i 2019.
I tillegg til plankart, planbeskrivelse og bestemmelser ble det utarbeidet illustrasjoner som viser mulig bebyggelse innenfor planområdet. a>

Detaljreguleringsplan – Indre Kvarøy havn

AREALPLANLEGGING

Detaljreguleringsplan for Indre Kvarøy havn ble vedtatt 28. juni 2017.

Administrasjonsbygg, Indre Kvarøy

NæRINGSBYGG

Prodeco AS har hatt rollen som arkitekt, var brannteknisk ansvarlig, prosjektleder og var byggherrens representant ved bygging av nytt administrasjonsbygg for Kvarøy Fiskeopdrett AS.

Bygget har både stor kantine med stort kjøkken, flere møte- og konferanserom, ulike sittegrupper, garderober med mer. Nybygget er knyttet til de gamle kontorlokalene via en skywalk. Bygningen ble ferdigstilt og tatt i bruk i november 2022.

Administrasjonsbygg, Lovund

NæRINGSBYGG

Prodeco AS har hatt arkitektoppdrag, samt prosjektledelse for Nova Sea’s nye administrasjonsbygg på Lovund, Lurøy kommune.
De to bygningene som står på hver sin side av inngangen til Naustholmen er bygget i to ulike trinn, og til slutt bundet sammen med en skywalk over veien.

Hytte Lesjaverk

FRITIDSBOLIGER

Feriebolig på Lesjaverk som ble tatt i bruk i desember 2010.

Rorbuer Kvarøy

FRITIDSBOLIGER

Rorbuer on Indre Kvarøy in Lurøy municipality.

De fem hyttene til Kvarøy Sjøhus AS på Helgelandskysten i Nordland sto ferdig sommeren 2010. Prodeco AS har bistått med reguleringsarbeid, konseptarbeid og planlegging av fritidsboligene i nært samarbeid med eier.

Hytte Kvitfjell

FRITIDSBOLIGER

Fritidsboligen ble tatt i bruk i 2008

Hytte Kvitfjell

FRITIDSBOLIGER

Fritidsboligen ble tatt i bruk i 2008

Villa Hagenæs

BOLIGPROSJEKTER | ENEBOLIG

Prodeco AS har bistått familien Hagenæs i Ålesund med planlegging og oppfølging av rehabilitering av en eldre villa samt prosjektering av nytt tilbygg på nordre del av tomten. Hele eiendommens uteområde er oppgradert med nye plener, blomsteroppsatser og gangveier.

Villa Pettersen

BOLIGPROSJEKTER | ENEBOLIG

Prodeco AS har bistått familien Pettersen på Lovund i Lurøy kommune med planlegging og oppfølging av ny enebolig og garasje. Boligen er tegnet av siv.ark. Jakob Storlykken i Ålesund i samarbeid med Prodeco AS, som har utført detaljprosjektering og prosjekt- og byggeledelse.