Prosjekter

Reinslakteri Karasjok

NæRINGSBYGG

Prodeco har vært arkitekt og RIB for et mulig reinslakteri i Karasjok

Ebbegarden barnehage

BARNEHAGER

Prodeco er arkitekt og ansvarlig søker for utbyggelse av Ebbegarden barnehage

Lovund Hotell

NæRINGSBYGG

Prodeco var prosjektleder for utvidelsen av Lovund hotel i 2016. Vi fulgte opp entreprenørene og bisto byggherre fra de første ideene til den første hotellgjesten sjekket inn.

Eneboliger, Ålesund

BOLIGPROSJEKTER

Prodeco har hatt rollen som arkitekt og ansvarlig søker for flere eneboliger oppført på Nedregotten i Ålesund. Oppdraget er utført på vegne av på vegne av Ikon Bygg. I forkant av bygging utarbeidet Prodeco en ny reguleringsplan for Nedregotten som anga plassering av teknisk infrastruktur, og la til rette for tomtefradeling og utvikling av boligfeltet.

Kontorbygg Lovund

NæRINGSBYGG

Nytt kontor- og adninistrasjonsbygg for Aquarius AS på Lovund, Lurøy kommune. Bygget er på to etasjer og inneholder fasiliteter som kantine, møterom og lounge i tillegg til kontorer, garderober og et laberatorium.

Bygget er designet og tegnet av Prodeco AS, med tanke på Aquarius’ ønsker og behov. Bygget var ferdigstilt og tatt i bruk i 2020.

Nordlandsbåt-museum, Indre Kvarøy

MINDRE PROSJEKTER

Prodeco AS hadde først reguleringsarbeidet for Indre Kvarøy havn, som la til rette for bygging av et naust/»mini-museum» i havneområdet.

Videre ble naustet er tegnet og prosjektert av Prodeco AS. Den unike naustkonstruksjonen med store glassfasader viser frem en eldre fjæring (nordlandsbåt) til alle skuelystne forbipasserende.

Garasjer, naust, uthus

MINDRE PROSJEKTER

Vi har stadig vekk mindre prosjekter som tilbygg, garasjer, uthus, naust og flytebrygger. Og da gjerne både arkitektrolle og som ansvarlig søker som følger prosjektet hele veien gjennom til ferdigattest.

Detaljreguleringsplan – Lyngjerdet

AREALPLANLEGGING

Detaljreguleringsplan over Lynggjerdet, Øvre Holen i Sula kommune. Planen ble vedtatt i 2019.
I tillegg til plankart, planbeskrivelse og – bestemmelser ble det utarbeidet illustrasjoner som viser mulig bebyggelse innenfor planområdet.

Detaljreguleringsplan – Indre Kvarøy havn

AREALPLANLEGGING

Detaljreguleringsplan for Indre Kvarøy havn ble godkjent 28.06.2017.

Administrasjonsbygg, Indre Kvarøy

NæRINGSBYGG

Prodeco AS har hatt rollen som arkitekt, hatt ansvar for brannprosjektering, prosjektleder og vært byggherres representant i oppføring av nytt administrasjonsbygg for Kvarøy Fiskeoppdrett AS.

Bygget innehar både stor kantine med stor-kjøkken, flere møte- og konferanserom, ulike sitte-soner, garderober og mer. Det nye bygget er forbundet med de gamle kontorlokalene via en skywalk. Bygget ble ferdigstilt og tatt i bruk november 2022.

Administrasjonsbygg, Lovund

NæRINGSBYGG

Prodeco AS har hatt arkitektoppdrag, samt prosjektledelse for Nova Sea’s nye administrasjonsbygg på Lovund, Lurøy kommune.
De to byggene som står på hver sin side av innkjøringen til Naustholmen er oppført i to ulike trinn, og tilslutt bundet sammen med en skywalk over veien.

Hytte Lesjaverk

FRITIDSBOLIGER

Fritidsbolig på Lesjaverk som ble tatt i bruk i desember 2010.

Rorbuer Kvarøy

FRITIDSBOLIGER

Rorbuer på Indre Kvarøy i Lurøy kommune.

De fem rorbuene til Kvarøy Sjøhus AS på Helgelandskysten i Nordland ble ferdigstilt sommeren 2010. Prodeco AS har bistått med reguleringsarbeid, idèarbeid og prosjektering av fritidsboligene i nært samarbeid med eier.

Hytte Kvitfjell

FRITIDSBOLIGER

Fritidsboligen nedenfor ble tatt i bruk i 2008

Hytte Kvitfjell

FRITIDSBOLIGER

Fritidsboligen nedenfor ble tatt i bruk i 2008

Villa Hagenæs

BOLIGPROSJEKTER | ENEBOLIG

Prodeco AS har bistått familien Hagenæs i Ålesund med planlegging og oppfølging av rehabilitering av en eldre villa samt prosjektert nytt tilbygg på tomtens nordlige del. Hele eiendommens utomhusområde er oppgradert med nye plener, blomsteranlegg og gangarealer.

Villa Pettersen

BOLIGPROSJEKTER | ENEBOLIG

Prodeco AS har bistått familien Pettersen på Lovund i Lurøy kommune med planlegging og oppfølging av nytt enebolig og garasje. Hjemmet er designet av siv.ark. Jakob Storlykken i Ålesund i samarbeid med Prodeco AS, som har utført detaljprosjektering og prosjekt- og byggeledelse.