Detaljreguleringsplan – Lyngjerdet

Detaljreguleringsplan over Lynggjerdet, Øvre Holen i Sula kommune. Planen ble vedtatt i 2019. I tillegg til plankart, planbeskrivelse og - bestemmelser ble det utarbeidet illustrasjoner som viser mulig bebyggelse innenfor planområdet.

Detaljreguleringsplan – Indre Kvarøy havn

Detaljreguleringsplan for Indre Kvarøy havn ble godkjent 28.06.2017.