Detaljreguleringsplan – Lyngjerdet

Detaljreguleringsplan for Lynggjerdet, Øvre Holen i Sula kommune. Planen ble vedtatt i 2019. I tillegg til plankart, planbeskrivelse og bestemmelser ble det utarbeidet illustrasjoner som viser mulig bebyggelse innenfor planområdet. a>

Detaljreguleringsplan – Indre Kvarøy havn

Detaljreguleringsplan for Indre Kvarøy havn ble vedtatt 28. juni 2017.