Kalvøyvegen Eiendom AS har satt opp et utleiebygg for butikk/service, kontor, lager og verksted. Prodeco AS har bistått med tegning og prosjektering av bygningsmessige fag samt hatt prosjekt- og byggeledelse i prosjektet. Bygget ble tatt i bruk vår/sommer 2009.

Prodeco AS har hatt prosjektledelse for nytt administrasjonsbygg samt nye produksjons- og lagerbygninger og ombygginger på Lovund

Fritidsboligen nedenfor ble tatt i bruk i desember 2010Fritidsboligen nedenfor ble tatt i bruk i desember 2010

Rorbuer på Indre Kvarøy i Lurøy kommune

De fem rorbuene til Kvarøy Sjøhus AS på Helgelandskysten i Nordland ble ferdigstilt sommeren 2010. Prodeco AS har bistått med reguleringsarbeid, idèarbeid og prosjektering av fritidsboligene i nært samarbeid med eier.

Fritidsboligen nedenfor ble tatt i bruk i 2008

Fritidsboligen nedenfor ble tatt i bruk i 2008

Prodeco AS har bistått familien Hagenæs i Ålesund med planlegging og oppfølging av rehabilitering av en eldre villa samt prosjektert nytt tilbygg på tomtens nordlige del. Hele eiendommens utomhusområde er oppgradert med nye plener, blomsteranlegg og gangarealer.

Prodeco AS har bistått familien Pettersen på Lovund i Lurøy kommune med planlegging og oppfølging av nytt enebolig og garasje. Hjemmet er designet av siv.ark. Jakob Storlykken i Ålesund i samarbeid med Prodeco AS, som har utført detaljprosjektering og prosjekt- og byggeledelse.

Her er prosjektet Solsiden, Vegsund i Ålesund kommune. Prodeco AS har stått for ideen og den totale utformingen av 6 boenheter, inkludert regulering av området.

Boligprosjektet «Nylandshagen», Spjelkavik i Ålesund har 73 leiligheter fordelt på 5 blokker. Bygningene er et modulprosjekt levert av Moelven Byggmodul AS til Vestprosjekt AS i Ålesund.

Prodeco AS har hatt prosjektledelsen for prosjektet.