Her er prosjektet Solsiden, Vegsund i Ålesund kommune. Prodeco AS har stått for ideen og den totale utformingen av 6 boenheter, inkludert regulering av området.

Boligprosjektet «Nylandshagen», Spjelkavik i Ålesund har 73 leiligheter fordelt på 5 blokker. Bygningene er et modulprosjekt levert av Moelven Byggmodul AS til Vestprosjekt AS i Ålesund.

Prodeco AS har hatt prosjektledelsen for prosjektet.